Helt siden slutten av januar, har skoledagene blitt veldig lange. Vi startet med laboratorie undervisning i kjemien, og da gikk tirsdagskvelden til det, og rapportskriving kom i tillegg til alt det andre.

Tirsdagene begynner vi nå kl 08:15, og er ikke ferdige før rundt 18:00, det er mange timer på skolen, nesten ti timer, heldigvis ikke undervisning hele dagen! Jeg håper at det vil føles bedre etter hvert som tiden blir lysere ute.
Her er to bilder, tatt samme dag og nesten samme sted; 3 min fra UiS:

Gleder meg til lysere og varmere tider, altså jeg gleder meg til sommeren!