Oppg. i kjemi ble gjort ferdig, etter jeg vasket badet.